ACTIVITATS


MENTORATGE

Estem engegant una prova pilot de mentoratge, us anirem informant!

DESPATX DOMICILIAT A BARCELONA

Pels que teniu despatx domiciliat a la ciutat, Barcelona Activa us ofereig diferents programes d’ajuts.

GRUPS DE TREBALL

Tan aviat la situació ens permeti fer trobades i sortides, podreu apuntar-vos i/o sugerir grups de treball.

AGENDA