QUÈ ÉS EL CoDIC-BCN?

CODIC-BCN és la Demarcació de Barcelona del Col·legi de Dissenyadors d’Interior i decoradors de Catalunya i som el punt de trobada per a professionals, un espai on intercanviar coneixements, formacions, experiència i recolçament. Cada vegada amb més claredat, veiem que la col·laboració i l’intercanvi estaran més i més presents en la nostra manera de viure i treballar i és per això que els 8 integrants de la nova Junta de Govern de Barcelona, us convidem a participar i compartir.

0 JUNTA DE GOVERN DE CoDIC BARCELONA

El Col·legi de Dissenyadors d’Interiors i Decoradors de Catalunya a Barcelona és una entitat de dret públic que vetlla per la professió i fa compatibles els interessos dels seus col·legiats i de la societat a la qual donen servei, dins l’àmbit territorial de Catalunya. També controla la deontologia professional dels seus membres.

 

President: Jordi Cuenca Herrero – Col. 884
Vicepresidenta: Júlia Garcia Casas – Col. 1327
Tresorera: Kristina Georgieva – Col. 1445
Secretària: Mercè Bon Díaz-Maroto – Col. 680

 

 

Vocalíes:

Xavier Martín Báez – Col. 1070

ESTATUTS

Els estatuts del Col·legi, aprovats per l’Assemblea General, són d’obligat compliment tant pels professionals, estiguin o no col·legiats, com pels diferents àmbits de la societat que en sol·licitin els serveis: Administració Pública, entitats privades, particulars, etc.

Els nous Estatuts del Col-legi de Dissenyadors d’interiors i Decoradors de Catalunya es van aprovar el 20 de gener de 2011.

La nova llei de l’exercici de professions titulades i dels Col·legis professionals (llei 7/2006 del 31 de maig) ha obligat a tots els Col·legis a fer importants canvis en les seves estructures i fonaments, és a dir, a reformes estatuàries.
Des d’un punt de vista jurídic els Estatuts de qualsevol entitat són la seva ànima i eix vertebrador, on s’hi veu els motius de la fundació i la raó de la seva existència.

La carta magna, on s’ha d’anar a consultar quan hi ha dubtes sobre què s’ha de fer i com s’ha de fer. Els Estatuts ens defineixen, ja que ens diuen qui som, però també són una eina, ja que ens diuen com podem fer allò que hem de fer.

Els Estatus regulen aspectes tant importants com els drets dels col·legiats, i per contrapartida els seus deures. També informen als col·legiats de quins són els camins per aconseguir del Col·legi allò que legítimament li pot pertocar.