PER QUÈ COL·LEGIAR-SE?

El Col·legi de dissenyadors d’Interiors i decoradors de Catalunya treballa per posar en valor la figura del dissenyador d’interiors/es, decoradors i decoradores i interioristes, apropar la professionalitat a la societat i defensar-la davant les institucions/difondre la figura de l’interiorista, apropar-la a la societat i defensar-la davant les institucions. La suma de tots els professionals d’aquest ram és el que ens dona força per tirar endavant aquestes tasques i lluitar contra l’intrusisme.

Per llei, els col·legis professionals són els representants legals davant de l’administració i la societat. A més a més d’aquesta representació legal obligatòria, ofereixen tots aquells serveis que resultin interessants als seus col·legiats.

En professions com la nostra, en què malauradament es dóna una gran facilitat per a l’intrusisme i el negoci incontrolat, l’associacionisme permet la defensa dels interessos col·lectius tant dels professionals com dels consumidors.

SERVEIS EXCLUSIUS PER A COL·LEGIATS

 • Suport professional
 • Activitats de formació, conferències, jornades tècniques.
 • Borsa de treball.
 • Presència a la guia de col·legiats.
 • Presència web, en constant actualització sobre notícies, actes i totes aquelles activitats que realitza el col·legi, així com difusió a les xarxes socials.
 • Informació continuada sobre concursos, fires i productes d’interès per al col·legiat.
 • Publicitat en premsa i presència en diverses fires.

COM PUC COL·LEGIAR-ME?

El que necessiten els professionals del sector per poder col·legiar-se és el següent:

 • Títol oficial o homologació oficial (o resguard)
 • Fotocòpia DNI
 • Fotografia tipus carnet
 • Fotografia en blanc i negre en format digital d’alta qualitat
 • Instància facilitada a la seu del Col·legi
 • Dades bancàries