ARQ/DECÓ i el CoDIC (Col·legi de Dissenyadors d’Interiors i Decoradors de Catalunya), firmen un acord, el qual, Arq/Decó serà l’editora que realitzarà la revista del Col·legi. En l’entorn de la Fira de València es va signar per part de Manuel Gozalbo, director de Tu Reforma i ARQ/DECÓ i Teresa Casas, Degana del CoDIC i presidenta del Consejo General de Colegios Oficiales de Decoradores y Diseñadores de Interior. Es publicaran dos exemplars anuals de la revista, en aquesta els continguts vindran marcats pels projectes i activitats del Col·legi i dels seus col·legiats.

https://mcusercontent.com/ee387e69e3b71232865df8842/files/147837d2-9bc1-4917-9e62-7c917011cfe4/REVISTA_CODIC_baixa.pdf