Tan aviat la situació ens permeti fer trobades i sortides, podreu apuntar-vos i/o sugerir grups de treball.